Chwilio'r wefan
English
Rosette

Etholiadau cyfredol

Cynhelir yr etholiadau canlynol yn Ninas a Sir Abertawe:

Isetholiad Cyngor Cymuned Mwmbwls (Ward Mayals)

Os bydd pleidleisio, cynhelir yr etholiad ar Ddydd Iau 11 Gorffennaf 2019

Etholiad Ewropeaidd 2019

Disgwylir i etholiadau Seneddol Ewropeaidd gael eu cynnal ar y 23ain Mai 2019.

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

Bydd yr orsaf bleidleisio ddynodedig yn cael ei nodi ar eich cerdyn pleidleisio neu fel arall gallwch ddefnyddio ein chwiliad côd post.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM