Chwilio'r wefan
English
Rosette

Etholiadau cyfredol

Cynhelir yr etholiadau canlynol yn Ninas a Sir Abertawe:

Isetholiad Cyngor Cymuned Y Mwmbwls (Ward West Cross)

Os bydd pleidleisio, cynhelir yr etholiad ar Ddydd Iau 28 Chwefror 2019.

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

Bydd yr orsaf bleidleisio ddynodedig yn cael ei nodi ar eich cerdyn pleidleisio neu fel arall gallwch ddefnyddio ein chwiliad côd post.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM