Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffioedd a thaliadau yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Prisiau o Fis Ebrill 2023

Ffioedd a thaliadau yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Ymchwil (cynnwys TAW)

Ymchwil a gomisiynir - unigolion

£34.00 yr awr (£17 am hanner awr)

Ymchwil a gomisiynir - cwmnïau

£40.00 yr awr (ac eithrio TAW)

 

 

Ymchwiliad cyflym

£6.00

Llungopïo (cynnwys TAW)

Llungopïo A3 ac A4 o ddogfennau/allbrintiau o ficroform

70c

Allbrint o gyfrifiadur

25c

Sgan A3 neu A4 (allbrint, anfonwyd drwy ebost neu a roddwyd ar Dropbox)

£2.75 y ddelwedd

Allbrintiau microffilm a chopïo dogfennau (A3 ac A4) (archebion a anfonwyd drwy'r post)

70c y ddalen, isafswm o £7.00

Copïau arsytiedig

£12.00

Archebion arbennig neu swmpus

Prisiau ar gael ar gais

Ffioedd copïo: cyhoeddiad (cynnwys TAW)

Cyhoeddiadau anfasnachol, erthyglau o siwrnalau, traethodau estynedig

Dim tâl, ond gofynnir am gopi am ddim o'r cyhoeddiad fel arfer

Llyfrau a chyfnodolion - du a gwyn - hawliau'r byd

£65.00

 

Llyfrau a chyfnodolion - du a gwyn - hawliau'r iaith Saesneg

£39.00

 

Ffioedd copïo: darllediad ac eithrio TAW

Ffilmio rostrwm yn yr ystafell chwilio

£105.00 y sesiwn (hyd at hanner diwrnod)

Darlledu darn o ffilm o'r archifau neu luniau llonydd o'r archifau - teledu Cymru

££172.50

 

Ar gyfer archebion darlledu cymhleth, mae ein hamodau a'n cyfraddau'n dilyn y rhai hynny ar gyfer Archifau Sgrîn a Sain Cenedlaethol Cymru.

 

Tystysgrifau Rhyddid Etifeddol Abertawe (cynnwys TAW)

A3, rhoddir i ryddfreinwyr yn unig

£57.50

Sgyrsiau a sesiynau ysgol

Ffi siaradwr ar gyfer sgyrsiau (sgyrsiau noswaith yn unig)

£30.00

Sesiwn ysgol a rhoddir yn yr Archifdy

£50.00 y sesiwn ddosbarth

Sesiwn ysgol a rhoddir yn yr ysgol

£50.00 y sesiwn ddosbarth

Close Dewis iaith