Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffïoedd trwyddedau gamblo

Manylion ffïoedd trwyddedau gamblo gan gynnwys ffïoedd blynyddol.

Talu'ch Ffioedd

Gallwch dalu'ch ffioedd drwy unrhyw un o'r dulliau canlynol:

  • Yn y Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth: Arian Parod, Siec - yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe', Cerdyn Credyd - rydym yn derbyn Mastercard, Visa, Visa Electron a Maestro.
  • Drwy'r post: Siec - yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' (Peidiwch ag anfon arian parod drwy'r post).
  • Ar-lein (pan fydd ar gael): Cerdyn Credyd - rydym yn derbyn Mastercard, Visa, Visa Electron a Maestro.
Gambling licence fees
Math o drwyddedCasino presennolCasino bach newyddClwb bingoMangre betioTraciau Canolfan adloniant teuluCanolfan hapchwarae i oedolion
Cais i amrywio£2000£4000£1750£1500£1250£1000£1000
Cais i drosglwyddo£1350£1800£1200£1200£950£950£1200
Cais i ailsefydlu£1350£1800£1200£1200£950£950£1200
Cais am ddatganiad amodoln/a£8000£3500£3000£2500£2000£2000
Cais am drwydded (deiliaid datganiad amodol)n/a£3000£1200£1200£950£950£1200
Copi o drwydded£25£25£25£25£25£25£25
Hysbysiad o newid£50£50£50£50£50£50£50
Cais newyddn/a£8000£3500£3000£2500£2000£2000
Ffi flynyddol£3000£5000£1000£600£1000£750£1000

 

Ffïoedd ymgeisio, ffïoedd blynyddol a ffïoedd adnewyddu
Math o drwyddedFfi gwneud caisFfi flynyddolFfi adnewyddu
Peiriant hapchwarae mewn canolfan aloniant i oedolion£300n/a£300
Hapchwarae am wobr£300n/a£300
Trwyddedau mangre alcohol - hysbysiad o ddau beiriant neu lai£50n/an/a
Hawlenni trwyddedau alcohol - mwy na 2 beiriant£150£50n/a
Hawlen clwb hapchwarae£200£50£200
Hawlen peiriant hapchwarae clwb£200£50£200
Hawlen hapchwarae clwb ar gyfer deiliaid tystysgrifau mangre clwb£100£50£100
Hawlen peiriannau clwb ar gyfer deiliaid tystysgrifau mangre clwb£100£50£100
Cofrestru loteri cymdeithas fach£40£20n/a

 

Ffïoedd am newidiadau, copïau, amrywiadau a throsglwyddiadau
Math o drwyddedNewid enwCopi o hawlenAmrywioTrosglwyddo
Hawlenni canolfan adloniant teulu£25£15n/an/a
Hawlenni hapchwarae am wobr£25£15n/an/a
Trwyddedau mangre alcohol - hysbysiad o 2 beiriant neu lain/an/an/an/a
Hawlenni trwyddedau alcohol - mwy na 2 beiriant£25£15£100£25
Hawlen clwb hapchwaraen/a£15£100n/a
Hawlen peiriant hapchwarae clwbn/a£15£100n/a
Hawlen hapchwarae clwb ar gyfer deiliaid tystysgrifau mangre clwbn/a£15£100n/a
Hawlen peiriannau clwb ar gyfer deiliaid tystysgrifau mangre clwbn/a£15£100n/a

 

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 20 Ionawr 2022