Toglo gwelededd dewislen symudol

Asesiadau gofal a chefnogaeth i oedolion - ffurflen ar-lein

Gellir defnyddio'r ffurflen ar-lein hon i wneud cais am asesiad o angen gofal cymdeithasol i oedolion.

Os ydych am gyfeirio rhywun rydych yn ei adnabod, mae'n rhaid bod gennych ei gydsyniad i wneud hynny.

Peidiwch a defnyddio'r ffurflen hon at ddiben ymholiadau brys. Cysylltwch â'r Pwynt Mynediad Cyffredin os oes gennych atgyfeiriad brys. Ein horiau agor yw 8.30yb - 5.00yp, o ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30yb - 4.30yp ar ddydd Gwener.

Os bydd argyfwng y tu allan i'r oriau swyddfa hyn, ffoniwch y Yr Tîm Dyletswydd Brys Gwasanaethau Cymdeithasol.

Close Dewis iaith