Chwilio'r wefan
English

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian ar gau ar hyn o bryd, a gohiriwyd yr holl arddangosfeydd a rhaglenni cyhoeddus i helpu'n cymuned i frwydro yn erbyn y Coronafeirws.

 

Yn dilyn arweiniad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae'r Oriel yn paratoi at ailagor yn ystod hydref 2020, gyda mesurau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol ychwanegol ar waith a mwy o drefniadau glanhau.

 

Wrth i dîm y Glynn Vivian baratoi i groesawu ymwelwyr yn ôl i'r Oriel, cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddaraf am ailagor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM