Toglo gwelededd dewislen symudol

Gostyngiadau ac eithriadau Treth y Cyngor

Darganfod a ydych yn gymwys i dalu llai o Dreth y Cyngor.

Gwneud cais am ostyngiad i berson sengl

Os rydych dros 18 oed a'r unig berson sy'n byw yn yr eiddo, gallwch wneud cais am ostyngiad 25% ar eich bil.

Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych chi ar incwm isel efallai y gallwch gael cymorth i dalu Treth y Cyngor.

Gostyngiadau i bobl nad ydynt yn cael eu cynnwys

Nid yw rhai grwpiau o bobl yn talu Treth y Cyngor a gallai hyn olygu gostyngiadau ar gyfer yr aelwyd gyfan.

Eithriadau ar gyfer eiddo sydd heb eu cynnwys

Caiff rhai eiddo eu heithrio o Dreth y Cyngor am gyfnodau penodol.

Gostyngiad i berson anabl

Efallai cewch eich symud i fand is Treth y Cyngor os oes rhywun anabl (oedolyn neu blentyn) yn byw yn eich aelwyd.

Gostyngiad i ofalwr

Os ydych yn gofalu am rywun yn eich aelwyd (heblaw am eich partner neu'ch plentyn dan 18 oed), gallai'r sawl sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor fod yn gymwys am ostyngiad.

Eithriad / gostyngiad i fyfyriwr

Bydd myfyrwyr amser llawn naill ai wedi'u heithrio'n gyfan gwbl o Dreth y Cyngor neu gallant fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad.
Close Dewis iaith