Toglo gwelededd dewislen symudol

Treth y Cyngor

Cyn bo hir byddwch yn gallu gweld eich cyfrif Treth y Cyngor ar-lein. Cofrestrwch nawr er mwyn cael eich hysbysu pan fydd y gwasanaeth newydd yn barod i'w ddefnyddio: Cofrestru ymlaen llaw ar gyfer cyfrif Treth y Cyngor

Talwch e'

Mae sawl ffordd o dalu Treth y Cyngor. Ddebyd Uniongyrchol yw'r ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o dalu.

Gostyngiadau ac eithriadau Treth y Cyngor

Darganfod a ydych yn gymwys i dalu llai o Dreth y Cyngor.

Treth y Cyngor: cofrestru am newid i'ch amgylchiadau ac adrodd amdano

Os yw'ch amgylchiadau'n newid, rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith fel y gallwn addasu'ch bil a diweddaru ein cofnodion.

Problemau talu eich bil Treth y Cyngor

Os ydych chi'n cael trafferth talu eich bil, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib fel y gallwn eich helpu.

Cofrestru ymlaen llaw ar gyfer cyfrif Treth y Cyngor

Cyn bo hir byddwch yn gallu gweld eich cyfrif Treth y Cyngor ar-lein. Cofrestrwch nawr er mwyn cael eich hysbysu pan fydd y gwasanaeth newydd yn barod i'w ddefnyddio.

Gofyn am gopi o'ch bil Treth y Cyngor

Defnyddiwch y ffurflen hon i ofyn am gopi o'ch bil Treth y Cyngor.

Gwneud cais am ad-daliad Treth y Cyngor

Os rydych wedi talu gormod o Dreth y Cyngor, gallwch wneud cais am ad-daliad.

Ynglŷn â'ch Treth y Cyngor

Beth yw Treth y Cyngor, faint bydd cost eich bil a lle mae'r arian hwnnw'n cael ei wario.

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor i landlordiaid

Mae pwy sy'n gyfrifol am dalu'r dreth gyngor yn dibynnu ar ba fath o drefniant gosod rydych wedi'i greu.

Cwestiynau cyffredin am Dreth y Cyngor

Cwestiynau cyffredin am Dreth y Cyngor.

Premiymau Treth y Cyngor ar gyfer eiddo gwag ac ail gartrefi

Mae eiddo gwag tymor hir ac ail gartrefi yn Abertawe yn destun premiwm o 100% o Dreth y Cyngor.

Ffurflenni Treth y Cyngor ar-lein

Adrodd, gofyn neu gyflwyno cais am wasanaethau Treth y Cyngor ar-lein ar unrhyw adeg.

Cysylltu ag adran Treth y Cyngor

Cysylltwch â ni os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar-lein.

Taliadau costau byw

Mae taliadau ar gael gan lywodraethau Cymru a'r DU i helpu gyda chostau byw.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

I weinyddu'r gwasanaethau amrywiol y mae'n eu rheoli, bydd Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau'r cyngor yn casglu data personol amdanoch chi a'ch teulu.

Rhybuddion ac adroddiadau am weithredoedd twyllodrus

Os ydych wedi gweld gweithred dwyllodrus yn ddiweddar gallwch roi gwybod i ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd weld y rhybuddion am y weithredoedd twyllodrus diweddaraf.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 25 Mehefin 2024