Chwilio'r wefan
English

Peidiwch ag ymateb i unrhyw alwadau ffôn neu negeseuon testun sy'n awgrymu'ch bod yn gymwys i dderbyn ad-daliad Treth y Cyngor - gall y rhain fod yn dwyllodrus. Cysylltwch â ni bob amser gydag unrhyw ymholiadau 

Am fwy o wybodaeth cliciwch sgam treth cyngor

 

£ pound sign

Treth y Cyngor

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor i breswylwyr yn Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM