Chwilio'r wefan
English

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd talu'ch bil treth y cyngor oherwydd bod eich incwm wedi gostwng, gallwch gyflwyno cais am ostyngiad treth y cyngor. E-bostiwch budd-daliadau@abertawe.gov.uk am gyngor.

 

Gallwch hefyd gysylltu â'n tîm treth y cyngor i gael help a chyngor ynghylch eich taliadau.

£ pound sign

Treth y Cyngor

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor i breswylwyr yn Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM