Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Cysylltu ag Adran Treth y Cyngor

Cysylltwch â ni os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar-lein.

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Eich manylion
  1. Label
  2. Nodwch naill ai cyfeiriad e-bost neu rif ffôn isod fel y gallwn gysylltu â chi ynghylch eich ymholiad.
 3. Ymholiad Treth y Cyngor
  1. Nodwch isod sut gallwn eich helpu
 4. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 5. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM