Toglo gwelededd dewislen symudol

Problemau talu eich bil Treth y Cyngor

Os ydych chi'n cael trafferth talu eich bil, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib fel y gallwn eich helpu.

Fel popeth arall, mae'n rhaid talu bil treth y cyngor, ond rydym yn deall y gall pobl fynd i anawsterau gyda'r taliadau heb fod bai arnynt hwy o gwbl. Os ydych yn cael problemau, cysylltwch â ni'n syth. Peidiwch â'i anwybyddu gan na fydd yn diflannu. Rydym yn fodlon trafod y sefyllfa a chytuno â chi ar gynllun talu realistig.

Gallwn hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â'n tîm help a chyngor ar fudd-daliadau lles a all eich helpu gyda rheoli arian a dweud wrthych am fudd-daliadau eraill y gallech eu hawlio neu a oes hawl gennych i ostyngiadau oddi ar dreth y cyngor.

Rwyf wedi derbyn nodyn atgoffa i dalu Treth y Cyngor

Os ydych wedi cael llythyr atgoffa, mae hyn oherwydd nad ydych wedi talu Treth y Cyngor yn unol â'r rhandaliadau ar eich bil diweddaraf.

Rwyf wedi derbyn rhybudd terfynol Treth y Cyngor

Os ydych wedi cael hysbysiad terfynol, peidiwch â'i anwybyddu.

Rwyf wedi derbyn gwŷs llys am beidio â thalu Treth y Cyngor

Os ydych wedi cael gwŷs llys, talwch y swm llawn sy'n ddyledus cyn y dyddiad llys ac ni fydd yn rhaid i chi dalu costau ychwanegol. Ni chaiff rhagor o gamau adennill eu cymryd yn eich erbyn chwaith.

Mae beili neu asiant gorfodi wedi cysylltu â mi ynghylch Treth y Cyngor

Ar ôl i'ch dyled treth y cyngor gael ei throsglwyddo i'r beili/asiant gorfodi, mae angen i chi weithredu'n gyflym i gysylltu ag ef. Mae angen i chi siarad â'r beili/asiant gorfodi, nid y cyngor.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 03 Mawrth 2021