Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Ynglŷn â'ch Treth y Cyngor

Beth yw Treth y Cyngor, faint bydd cost eich bil a lle mae'r arian hwnnw'n cael ei wario.

Beth yw Treth y Cyngor a pwy sy'n gorfod talu?

Mae Treth y Cyngor yn ffurf ar drethiad lleol. Mae'n seiliedig ar ddefnydd a/neu berchnogaeth eiddo domestig ac yn ardal Abertawe mae awdurdod lleol Dinas a Sir Abertawe'n ei godi ac yn ei gasglu.

Faint mae'n rhaid i mi ei dalu ar gyfer Treth y Cyngor?

Mae swm treth y cyngor mae'n rhaid i chi ei dalu'n seiliedig ar werth band prisio Treth y Cyngor y mae'ch eiddo'n cael ei roi ynddo a nifer yr oedolion sy'n byw yno.

Bil Treth y Cyngor rhith

Dewch o hyd i'ch Treth y Cyngor yn seiliedig ar le rydych yn byw ac ym mha fand y gosodwyd eich eiddo.

Gwybodaeth am y bil blynyddol

Manylion taliadau Treth y Cyngor blynyddol Abertawe ar gyfer blwyddyn ariannol a hefyd wybodaeth am sut caiff Treth y Cyngor ei gwario.

'Unig breswylfa' neu 'prif breswylfa'

At ddibenion Treth y Cyngor, ystyrir eich bod yn byw yn eich 'unig neu brif breswylfa'.

Apelio yn erbyn eich Treth y Cyngor

Os nad ydych yn hapus gyda'r swm a godwyd ar gyfer eich Treth y Cyngor, gallwch apelio.
Close Dewis iaith