Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am y bil blynyddol ar gyfer Treth y Cyngor

Manylion taliadau Treth y Cyngor blynyddol Abertawe ar gyfer blwyddyn ariannol a hefyd wybodaeth am sut caiff Treth y Cyngor ei gwario.

Esbonio bil Treth y Cyngor 2023-24 (PDF) [2MB]

Sut rydym ni wedi gwario eich Treth y Cyngor 2022-23 (ciplun) (PDF) [2MB]

Mae rhan o Dreth y Cyngor rydych yn ei thalu yn cyfateb i braesept y mae'r cyngor yn ei gasglu ar ran Heddlu De Cymru. Gorchymyn yw 'praesept' a gyhoeddir gan un corff (yr heddlu yn yr achos hwn) i gorff arall, gan nodi cyfradd y dreth i'w chodi a'i chasglu ar ei ran.

Cyfraniadau i Heddlu De Cymru 2023-24 (PDF) [416KB]

Close Dewis iaith