Chwilio'r wefan
English
Information

Gwybodaeth am y bil blynyddol ar gyfer Treth y Cyngor

Manylion taliadau Treth y Cyngor blynyddol Abertawe ar gyfer blwyddyn ariannol a hefyd wybodaeth am sut caiff Treth y Cyngor ei gwario.

PDF Document Esbonio bil Treth y Cyngor 2020-21 (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Sut rydym ni wedi gwario eich Treth y Cyngor 2019/20 (ciplun) (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae rhan o Dreth y Cyngor rydych yn ei thalu yn cyfateb i braesept y mae'r cyngor yn ei gasglu ar ran Heddlu De Cymru. Gorchymyn yw 'praesept' a gyhoeddir gan un corff (yr heddlu yn yr achos hwn) i gorff arall, gan nodi cyfradd y dreth i'w chodi a'i chasglu ar ei ran.

PDF Document Cyfraniadau i Heddlu De Cymru 2020-21 (PDF, 755KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM