Toglo gwelededd dewislen symudol

Ddyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Manylion am ein holl wyliau ysgol, dyddiadau tymhorau a diwrnodau HMS a diwrnodau cau.

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgolion 2021/2022

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgolion 2022 / 2023

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

Diwrnodau HMS 2021/2022

Mae'r dyddiadau hyn yn cael eu diweddaru drwy'r amser, felly gallant newid. Argymhellir eich bod yn cysylltu â'r ysgol unigol am gadarnhad.

Tywydd garw - esbonio cau ysgolion

Yn ystod misoedd y gaeaf, gall tywydd garw effeithio ar Abertawe a'r cyffiniau. Gall hyn arwain at gau rhai ysgolion dros dro.