Toglo gwelededd dewislen symudol

Ddyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Manylion am ein holl wyliau ysgol, dyddiadau tymhorau a diwrnodau HMS a diwrnodau cau.

Rhestr o ysgolion ar agor / ar gau oherwydd gweithredu diwydiannol

Bwriedir cynnal streic gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU) ar 1 a 14 Chwefror a 2, 15 a 16 Mawrth 2023.

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgolion 2022 / 2023

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgolion 2023 / 2024

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

Diwrnodau HMS 2022 / 2023

Mae'r dyddiadau hyn yn cael eu diweddaru drwy'r amser, felly gallant newid. Argymhellir eich bod yn cysylltu â'r ysgol unigol am gadarnhad.

Tywydd garw - esbonio cau ysgolion

Yn ystod misoedd y gaeaf, gall tywydd garw effeithio ar Abertawe a'r cyffiniau. Gall hyn arwain at gau rhai ysgolion dros dro.
Close Dewis iaith