Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwyliau'r banc

Eich arweiniad i'r holl weithgareddau a holl wybodaeth bwysig y cyngor y mae ei hangen arnoch yn ystod gŵyl y banc.

Y gwyliau banc nesaf fydd 27 Rhagfyr (yn lle Dydd Nadolig), 28 Rhagfyr (yn lle Gŵyl San Steffan) a 3 Ionawr 2022 (yn lle Dydd Calan)

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor, casgliadau sbwriel, digwyddiadau, gweithgareddau a chysylltiadau brys.

Facebook logo - round,  50 x 50 pixels Twitter icon - round,  50 x 50 pixels

Casgliadau ailgylchu a sbwriel dros y gwyliau

Bydd dyddiau casglu'n newid adeg gwyliau banc.

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.

Gwnewch e ar-lein

Yma ceir gwasanaethau a ffurflenni ar-lein y gellir eu cwblhau ar-lein.

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.