Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwyliau'r banc

Eich arweiniad i'r holl weithgareddau a holl wybodaeth bwysig y cyngor y mae ei hangen arnoch yn ystod gŵyl y banc.

Y gwyliau banc nesaf fydd 26 Rhagfyr (Dydd Gŵyl San Steffan), 27 Rhagfyr (yn lle Dydd Nadolig) a 2 Ionawr (yn lle Dydd Calan)

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor, casgliadau sbwriel, digwyddiadau, gweithgareddau a chysylltiadau brys.

 
Twitter icon - round,  50 x 50 pixels

Casgliadau ailgylchu a sbwriel dros y gwyliau

Bydd newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.

Gwnewch e ar-lein

Yma ceir gwasanaethau a ffurflenni ar-lein y gellir eu cwblhau ar-lein.

Gwasanaeth bysus am ddim

Mae'r cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd yn y ddinas yn dychwelyd bob penwythnos yn y cyfnod cyn y Nadolig ac yna am 5 niwrnod ar ôl y Nadolig. Rhaid i bob taith ddechrau cyn 7.00pm.

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.