Toglo gwelededd dewislen symudol

Gŵyr - datblygu cynaliadwy

Mae Partneriaeth yr Tirwedd Genedlaethol Gŵyr yn gweithredu cynllun grantiau bach sydd â'r nod o ddatblygu a phrofi ffyrdd o gyflawni ffordd fwy cynaliadwy o fyw ym mhenrhyn Gŵyr.

Cynllun Grant Cronfa Datblygu Cynaliadwy

Mae'r cynllun yn ceisio cadw a gwella nodweddion, y diwylliant, y bywyd gwyllt, y tirweddau, y defnydd o'r tir a'r cymunedau lleol. Mae cynnal lles cymdeithasol a hyfywedd economaidd cymunedau hefyd ymysg nodau pwysig y cynllun grant.

Asesir ceisiadau am symiau dros £3,000 gan banel o bedwar aelod lleol sy'n cwrdd bedair gwaith y flwyddyn.

Cyn cyflwyno cais, fe'ch cynghorir yn gryf i drafod eich syniadau â ni er mwyn sicrhau bod eich prosiect yn gymwys i gael ei ariannu. Cysylltwch â Mike Scott, Swyddog Tirwedd Genedlaethol Gŵyr, am fanylion y broses ymgeisio.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 29 Mai 2024