Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllid a grantiau

Cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig

Yn cefnogi busnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig ar draws Cymru ac yn cael ei hymestyn tan 2023.

Cyllido torfol Abertawe

Rydym wedi ymuno â'r llwyfan cyllido torfol cenedlaethol Spacehive i lansio Cyllido Torfol Abertawe.

Cronfa Ymddiriedolaeth Deddf y Degwm Abertawe

Mae'r gronfa hon yn agored i'r holl grwpiau gwirfoddol, elusennol neu lesiannol yn Abertawe neu y mae nifer sylweddol o'r defnyddwyr yn ardal Abertawe. Mae'r grantiau a roddir i'r ymgeiswyr llwyddiannus hyd at uchafswm o £5,000.

Cronfa Cymorth i Aelwydydd - Mynd i'r afael â thlodi bwyd 2022 / 2023

Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i'w gynnig i sefydliadau er mwyn eu helpu i ateb y galw cynyddol am ddarpariaeth bwyd mewn argyfwng yn Abertawe.

Gwasanaeth Rheoli Prosiectau a Chefnogi Cyllid Ewropeaidd

Sut gallwn eich helpu cefnogi eich prosiectau.

Grantiau a benthyciadau tai ac effeithlonrwydd ynni

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael os ydych am addasu, atgyweirio neu wella eich cartref, gan gynnwys ei wneud yn fwy effeithlon o ran ynni.

Nawdd a grantiau ar gyfer darparwyr gofal plant cymwysiedig / arfaethedig

Cyngor ar nawdd a grantiau sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant cymwysiedig neu arfaethedig.

Gŵyr - datblygu cynaliadwy

Mae Partneriaeth yr AoHNE yn gweithredu cynllun grantiau bach sydd â'r nod o ddatblygu a phrofi ffyrdd o gyflawni ffordd fwy cynaliadwy o fyw ym mhenrhyn Gŵyr.

Grantiau addysgol

Mae'r grantiau hyn ar gael ar gyfer addysg bellach.
Close Dewis iaith