Toglo gwelededd dewislen symudol

Help i bobl ddigartref

Os ydych yn ddigartref ac nid oes gennych unman i aros yna cysylltwch â'n tîm Opsiynau Tai cyn gynted â phosib fel y gallwn eich helpu.

Cysylltu ag Opsiynau Tai ar-lein nawr Cysylltu ag Opsiynau Tai ar-lein

Ffyrdd eraill o gysylltu ag Opsiynau Tai Opsiynau Tai

Os ydych yn ddigartref heddiw ac nad oes gennych unrhyw un y gallwch aros gydag ef dros dro, ffoniwch Opsiynau Tai ar 01792 533100 a bydd Gweithiwr Achos Digartrefedd yn cynnal asesiad gyda chi. Efallai y byddwn yn darparu llety dros dro i chi wrth i ni wneud ymholiadau pellach i'ch amgylchiadau.

Os ydych dan 18 oed, cysylltwch â Gwasanaeth Digartrefedd Ieuenctid BAYS+ Barnardo's.

Os ydych yn dod yn ddigartref y tu allan i oriau swyddfa arferol, gallwch gysylltu â'r gwasanaeth y tu allan i oriau gwaith ar 01792 636595.

Pwy allwn ni ei helpu a'i gynghori am ddigartrefedd?

Gall pawb gael cyngor ar dai gennym ni.

Cais digartrefedd a'r broses benderfynu

Mae rhai ffactorau a all effeithio ar yr help y gallwn ei gynnig i chi.

Mathau o dai sydd ar gael os ydych yn ddigartref

Pa fathau o dai y gellid eu cynnig os ydych yn ddigartref ac yn gymwys i gael cymorth.

Sefydliadau eraill a all helpu

Mae nifer o sefydliadau eraill sydd hefyd yn cynnig cymorth a chyngor i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 10 Mehefin 2022