Toglo gwelededd dewislen symudol

Heneiddio'n Dda a Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn 2015 - 2019

Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe yn gweithredu cam tri o Strategaeth Pobl Hŷn Llywodraeth Cymru "Byw'n Hirach, Heneiddio'n Dda" 2013 -2023.

Gweledigaeth y Strategaeth yw

'Bod pobl yng Nghymru yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnoi, waeth beth fo'u hoedran. Bod gan bob person hŷn yng Nghymru yr adnoddau cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol sydd eu hangen arnynt i ymateb i'r cyfleoedd a'r heriau a wynebant.'

Mae blaenoriaethau a chanlyniadau'r strategaeth wedi'u mapio i'r cynllun gweithredu heneiddio'n dda hwn cafodd eu greu gan Ddinas a Sir Abertawe a'i phartneriaid Y Bwrdd Gwasanaethau Lleol Abertawe a'r Bwrdd Dinas Iach.