Chwilio'r wefan
English
Group of people

Hyfforddiant diogelwch bwyd

Mae'n rhaid i'r rhai sy'n trin bwyd gael goruchwyliaeth briodol a derbyn cyfarwyddyd a/neu hyfforddiant hylendid bwyd i'w galluogi i drin bwyd yn ddiogel.

Dylai'r rhai sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal y system rheoli diogelwch bwyd dderbyn hyfforddiant digonol hefyd.

Dylid ystyried gofynion yr hyfforddiant o ran cyd-destun natur a maint y busnes. Nid oes gofyniad cyfreithiol i fynd ar gwrs hyfforddi ffurfiol na chael cymhwyster, er bod llawer o fusnesau am i'w staff wneud hynny. Gellir cael y sgiliau angenrheidiol mewn ffyrdd eraill, megis drwy hyfforddi wrth weithio, hunan-astudio neu brofiad blaenorol perthnasol.

Rydych chi (gweithredwr y busnes bwyd) yn gyfrifol am sicrhau bod hyn yn digwydd.

 

Gall Sefydliad Siartredig Iechyd yr AmgylcheddYn agor mewn ffenest newydd  ddarparu manylion canolfannau hyfforddiant sy'n cynnal cyrsiau hylendid bwyd. Gallant hefyd ddarparu manylion hyfforddwyr sy'n cynnal cyrsiau mewn ieithoedd heblaw am Saesneg.
Rhif ffôn: 020 7928 6006.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM