Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Cyngor busnes bwyd sylfaenol

Cyngor i fusnesau bwyd presennol a rhai newydd.

Busnesau bwyd newydd

Cyngor os ydych yn agor busnes bwyd newydd neu'n cymryd drosodd busnes sydd eisoes yn bodoli.

Cyngor ar alergenau ac anoddefiad bwyd

Gall alergeddau bwyd fod yn niweidiol neu'n farwol mewn rhai achosion eithafol. Mae'n hanfodol eich bod yn cymryd camau i ddarparu gwybodaeth i gwsmeriaid os oes rhaid iddynt osgoi rhai bwydydd (dolen allano).

Rheoli diogelwch bwyd

Yn ogystal â gorfod sicrhau bod y bwyd rydych chi'n ei gynhyrchu yn ddiogel i'w fwyta, dan reoliadau mae'n rhaid i'ch busnes bwyd hefyd ddangos beth rydych chi'n ei wneud i sicrhau bod bwyd yn ddiogel. Dylech gadw cofnodion ysgrifenedig o hyn.

Hyfforddiant diogelwch bwyd

Mae'n rhaid i'r rhai sy'n trin bwyd gael goruchwyliaeth briodol a derbyn cyfarwyddyd a/neu hyfforddiant hylendid bwyd i'w galluogi i drin bwyd yn ddiogel.

Rheoliadau ac archwiliadau hylendid bwyd

Mae'n rhaid cadw at reoliadau a gall swyddogion Iechyd yr Amgylchedd neu'r Safonau Masnach archwilio'r gofynion cyfreithiol hyn.

Samplo bwyd

Cynhelir gwaith samplo er mwyn sicrhau bod y bwyd rydych yn ei fwyta yn ddiogel.

Cyfraith bwyd a siopau cludfwyd

Yn ôl cyfraith bwyd, ni ddylai deunydd labelu, hysbysebu na chyflwyno bwyd, na'r wybodaeth sydd ar gael amdano, gamarwain cwsmeriaid.

Cynaeafu cregyn bysgod

Mae cocos a chregyn gleision yn folysgiaid cregyn deuglawr a elwir yn gregynbysgod sy'n bwydo drwy hidlo'u bwyd o'r dŵr sy'n gartref iddynt.
Close Dewis iaith