Chwilio'r wefan
English
Paper with holes at the top

Systemau Rheoli Diogelwch Bwyd

Yn ogystal â sicrhau bod y bwyd rydych yn ei baratoi'n ddiogel i'w fwyta, mae rheoliadau'n nodi bod yn rhaid i fusnesau arlwyo allu dangos beth maent yn ei wneud i baratoi bwyd yn ddiogel, a bod cofnod ysgrifenedig o hyn.

Fel rhan o archwiliadau rheolaidd, bydd y swyddog gorfodi'n gwirio bod gan eich busnes system rheoli diogelwch bwyd briodol ar waith yn seiliedig ar HACCP (Pwynt Rheoli Critigol Dadansoddi Peryglon).

Mae HACCP yn system a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer rheoli diogelwch bwyd. Mae'n canolbwyntio ar nodi'r pwyntiau allweddol mewn proses lle gallai problemau (neu beryglon) diogelwch bwyd godi a chymryd camau i atal pethau rhag mynd o chwith. Cyfeirir at hyn weithiau fel 'rheoli peryglon'. Mae cadw cofnodion yn rhan hanfodol o'r systemau HACCP.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn darparu gwybodaeth ychwanegol am sut i ddatblygu system rheoli diogelwch bwyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM