Toglo gwelededd dewislen symudol

Hynt

Mae'r cerdyn Hynt yn gwneud mynediad i wasanaethau hamdden ac adloniant yn fwy hwylus i gwsmeriaid anabl.

Bydd cerdyn Hynt yn rhoi mynediad am ddim i ofalwyr i leoliadau hamdden, y celfyddydau a pherfformio yn Abertawe e.e. Theatr y Grand, Canolfannau Abertawe Actif, yr LC.

Bydd Hynt hefyd yn caniatáu mynediad am ddim i ofalwyr i leoliadau'r celfyddydau a pherfformio ar draws gweddill Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am Hynt a chyflwyno cais (Yn agor ffenestr newydd)

Lleoliadau lle gallwch ddefnyddio cerdyn Hynt yn Abertawe

 • Yr LC
 • Pwll Cenedlaethol Cymru
 • Canolfan Hamdden Pen-lan
 • Canolfan Hamdden Penyrheol
 • Canolfan Hamdden Treforys
 • Canolfan Hamdden Cefn Hengoed
 • Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt
 • Cwrs Golff Blackpill
 • Golff Gwallgof y Mwmbwls
 • Llyn Cychod Parc Singleton
 • Golff Gwallgof Parc Singleton
 • Tenis yr Elba
 • Trên Bach y Bae (trên tir)
 • Gweithgareddau allgymorth amrywiol a gynigir gan leoliadau hamdden a chwaraeon
 • Plantasia

Lleoliadau sioeau

 • Theatr y Grand*
 • Neuadd Brangwyn*
 • Digwyddiadau arbennig o gwmpas y ddinas*
 • Plantasia (digwyddiad)
 • Canolfan Dylan Thomas
 • Castell Ystumllwynarth

*Sylwer, efallai na fydd gostyngiad/tocyn am ddim ar gael ar gyfer rhai sioeau a digwyddiadau (yn enwedig lle llogir lleoliadau yn allanol) oherwydd y cwmni cynhyrchu preifat sy'n gyfrifol am osod prisiau tocynnau ac am gynnig unrhyw ostyngiadau. 

Close Dewis iaith