Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau Cyngor Abertawe sy'n cael eu hatal o 18 Mawrth i helpu'r gymuned frwydro yn erbyn coronafeirws yn cynnwys: amgueddfeydd, orielau cyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws. Diolch am eich cefnogaeth.

Piggy bank

Gostyngiadau Hamdden

Gostyngiadau hamdden a gynigir gan Ddinas a Sir Abertawe.

Pasbort i Hamdden

Cynllun gostyngiadau gan Gyngor Abertawe i drigolion Abertawe sydd ar incwm isel yw Pasbort i Hamdden (PTL).

Hynt

Mae'r cerdyn Hynt yn gwneud mynediad i wasanaethau hamdden ac adloniant yn fwy hwylus i gwsmeriaid anabl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM