Chwilio'r wefan
English

Ymddiheuriadau ond ar hyn o bryd, mae rhai problemau technegol wrth wneud cais i adnewyddu Pasbort i Hamdden ar-lein. Rydym yn gweithio mor gyflym â phosib i ddatrys y problemau hyn.

 

Os oes gennych gyfrif Abertawe a chais ar-lein blaenorol am Basbort i Hamdden, ni fyddwch yn gallu adnewyddu'ch cerdyn chi/cardiau i aelodau teulu presennol ar-lein ar hyn o bryd.

 

Os ydych chi'n ceisio adnewyddu, e-bostiwch pih@abertawe.gov.uk drwy roi eich enw a rhif eich cerdyn PiH presennol a byddwn yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i adnewyddu'ch cardiau fel y gallwn eu prosesu cyn gynted â phosib.

Passport to leisure logo

Pasbort i Hamdden

Cynllun gostyngiadau gan Gyngor Abertawe i drigolion Abertawe sydd ar incwm isel yw Pasbort i Hamdden (PIH).

Mae'r cynllun Pasbort i Hamdden yn cynnig gostyngiadau ar amrediad eang o leoliadau chwaraeon a hamdden ar draws yr Awdurdod, ynghyd â gostyngiadau amrywiol mewn naw cwmni preifat.

Nodwch mai'r ffi i wneud cais ar gyfer Pasbort i Hamdden yw £2.50 yr ymgeisydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM