Toglo gwelededd dewislen symudol

Pasbort i Hamdden

Cynllun gostyngiadau gan Gyngor Abertawe i drigolion Abertawe sydd ar incwm isel yw Pasbort i Hamdden (PIH).

Mae'r cynllun Pasbort i Hamdden yn cynnig gostyngiadau ar amrediad eang o leoliadau chwaraeon a hamdden ar draws yr Awdurdod, ynghyd â gostyngiadau amrywiol mewn naw cwmni preifat.

Nodwch mai'r ffi i wneud cais ar gyfer Pasbort i Hamdden yw £3.00 yr ymgeisydd.

Ydych chi'n gymwys ar gyfer Pasbort i Hamdden?

Mae Pasbort i Hamdden ar gael i breswylwyr yn ninas a sir Abertawe sy'n bodloni'r amodau perthnasol.

Beth gallaf ei ddefnyddio fel prawf i ymaelodi â PIH?

Edrychwch drwy'r tabl isod i bennu pa fath o dystiolaeth y bydd ei hangen arnoch.

Ble gallaf arbed gyda PIH?

Gallwch dderbyn gostyngiadau gwerth hyd at 60% oddi ar y pris i oedolion mewn sawl lleoliad hamdden.

Sut rydw i'n gwneud cais am PIH?

Gallwch ddefnyddio'n ffurflen ar-lein i wneud cais am Basbort i Hamdden.

Lluniau Pasbort i Hamdden

I sicrhau y gallwch ddefnyddio'ch llun ar gyfer eich cerdyn PiH

Telerau ac amodau Pasbort i Hamdden

Amodau a thelerau'r cynllun Pasbort i Hamdden.