Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Drilling into a wall

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Rheolwr Safle Gweithredol (dyddiad cau: 10/12/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £29,577 - £32,910 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio Rheolwr Ardal Gweithredol i weithio yn yr Is-adran Cynnal a Chadw Arfaethedig.