Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Drilling into a wall

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Cydgysylltydd Dynodedig yr Awdurdod Lleol (CDALl) (dyddiad cau: 28/06/24)

Gradd 9/Secondment ar Delerau ac Amodau Presennol. Cyfle Secondiad/ cytundeb dros dro: Cydgysylltydd Dynodedig yr Awdurdod Lleol (CDALl)

Warden Anifeiliaid/Rheoli Plâu (dyddiad cau: 08/07/24)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £25,979 - £28,770 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n gallu gweithio'n frwdfrydig a hunangymhellol mewn timau ac sydd ag agwedd hyblyg at waith i ymuno â'r tîm ymroddgar hwn.