Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Is-ddeddfau

Caiff is-ddeddfau eu creu gan y cyngor i ymdrin yn effeithiol â materion o fewn ei ardal.

Mae Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn caniatáu i'r cyngor greu a gorfodi'r is-ddeddfau. Mae methu cydymffurfio ag is-ddeddf yn drosedd a all arwain at gael eich erlid yn y Llys Ynadon, neu mewn rhai achosion, gall y troseddwr dderbyn Hysbysiad o Gosb Benodol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch mewn perthynas ag is-ddeddfau, cysylltwch â'r Gwasanaethau Cyfreithiol.

Close Dewis iaith