Toglo gwelededd dewislen symudol

Llinell Gymorth a Gwasanaethau Cwnsela LGBT Cymru

Mae Llinell Gymorth a Gwasanaeth Cwnsela LGBT Cymru yn wasanaeth proffesiynol a gofalgar am ddim i'r gymuned LGBT+ yng Nghymru.

Ein nod yw cefnogi a chynnig gwybodaeth i'r gymuned pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol gyda llinell gymorth ffôn am ddim lle gallwn hefyd gynnig gwasanaeth cyfryngu mewn perthynas, ynghyd â'n gwasanaeth cwnsela. Darparu gwybodaeth gyffredinol, cyngor a chymorth cyfrinachol mewn sawl agwedd ar fywyd ac ar wahanol faterion, gall ein staff cymwysedig a'n gwirfoddolwyr hyfforddedig gynorthwyo gydag unrhyw bwnc, o gyfeiriadedd rhywiol i hunaniaeth rhyw.

Llinell Gymorth:  0800 980 4021 bob dydd Llun rhwng 7.00pm a 9.00pm y tu allan i'r oriau hyn, gallwch adael neges, rydym yn anelu at ymateb ymhen 48 awr. 

Fel arall, gallwch e-bostio: debbie@lgbtcymruhelpline.org.uk

Rhif e-bost cyffredinol: info@lgbtcymru.org.uk

Gwasanaethau cefnogol eraill sydd ar gael:

https://www.lgbtcymru.org.uk/our-services.html#

Close Dewis iaith