Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Cofrestru newid i'ch amgylchiadau a all effeithio ar eich Treth y Cyngor ac adrodd amdano

Os yw'ch amgylchiadau'n newid, rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith fel y gallwn addasu'ch bil a diweddaru ein cofnodion.

Cofrestru am newid cyfeiriad ac adrodd am hyn

Dywedwch wrthym os ydych yn symud tŷ. Gall hyn arwain at gyfradd wahanol o Dreth y Cyngor.

Peidio â derbyn Treth y Cyngor i berson sengl mwyach

Dywedwch wrthym os nad ydych bellach yn byw yn eich eiddo ar eich pen eich hun.

Adrodd am newidiadau eraill mewn amgylchiadau

Mae newidiadau eraill y mae angen i chi roi gwybod i ni amdanynt yn cynnwys newid eich enw, newid mewn perchnogaeth yr eiddo neu os bydd amgylchiadau sy'n berthnasol i ostyngiad neu eithriad wedi newid.