Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwirfoddoli yng Nghastell Ystumllwynarth

Gwnewch gais i fod yn wirfoddolwr yng Nghastell Ystumllwynarth

Volunteer at Oystermouth Castle

Sylwer: Cyfeillion Castell Ystumllwynarth fydd yn ymdrin yn uniongyrchol â'r ceisiadau i fod yn wirfoddolwr yng Nghastell Ystumllwynarth a gyflwynir gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am fod yn wirfoddolwr neu am eich cais, mae croeso i chi e-bostio'r Cyfeillion yn uniongyrchol yn Cyfeillion Castell Ystumllwynarth

Os oes gennych unrhyw gollfarnau cyfredol efallai y byddwn yn gofyn i chi eu datgan pan fyddwch yn dod i gael sgwrs â ni. Os oes gennych ddiddordeb mewn rôl sy'n ymwneud â gwirfoddoli gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, byddwn yn gofyn am wybodaeth am gollfarnau troseddol cyfredol neu wedi'u disbyddu. Ni fydd cael cofnod troseddol o angenrheidrwydd yn eich atal rhag gwirfoddoli gyda ni.