Toglo gwelededd dewislen symudol

Pawennau ar Batrol

Pobl gydwybodol mewn cymunedau sy'n mynd â'u cŵn am dro yn Abertawer sy'n gallu helpu eu cymdogaeth leol drwy adrodd am unrhyw ddigwyddiadau amheus neu achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel yn credu y gall y miloedd o bobl sy'n mynd â'u cŵn am dro yn Ninas a Sir Abertawe chwarae rhan bwysig wrth gadw cymdogaethau'n fwy diogel.

Mae Pawennau ar Batrol yn cysylltu â mentrau cymunedol presennol megis Gwarchod y Gymdogaeth a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs)

Y bobl sy'n mynd â'u cŵn am dro yw llygaid a chlustiau'r gymuned a thrwy adrodd am ddigwyddiadau amheus, gallant helpu i leihau ffigurau troseddau ymhellach.

Ni fydd disgwyl i'r bobl yma ymyrryd mewn unrhyw ddigwyddiadau unrhyw bryd. Eu rôl fydd adrodd am ddigwyddiadau a chasglu tystiolaeth.

999 - Argyfwng

101 - os nad yw'n argyfwng

0800 555 111 - Crimestoppers Wales

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 17 Awst 2021