Toglo gwelededd dewislen symudol

Plant sy'n 'derbyn gofal'

Gwybodaeth am sut mae plant a phobl ifanc yn 'derbyn gofal' gan yr awdurdod lleol.

Lle bynnag y bo modd, byddwn yn cefnogi plant i fyw gyda'u teuluoedd eu hunain, ac yn gweithio gyda'r teulu hwnnw i oresgyn yr anawsterau maent yn eu hwynebu.  Weithiau, fodd bynnag, nid yw'n ddiogel neu'n bosib i blentyn aros yn y cartref teuluol, ac mae'n rhaid i'r gwasanaethau cymdeithasol wneud trefniadau iddynt dderbyn gofal gan yr awdurdod lleol.  Weithiau cyfeirir at hyn fel 'bod mewn gofal'.

Gwybodaeth i rieni plant sy'n derbyn gofal

Beth sy'n digwydd pan fydd eich plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol.

Gwybodaeth i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal

Mae derbyn gofal yn golygu bod yr awdurdod lleol (y Gwasanaethau Cymdeithasol) yn helpu i sicrhau dy fod yn cael y gofal iawn.

Plant sy'n derbyn gofal yn dod yn annibynnol

Sut mae'r Awdurdod yn cefnogi plant a oedd unwaith yn derbyn gofal er mwyn iddynt fyw fel oedolion annibynnol.

Magu plant corfforaethol

Pan fydd plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol o dan Orchymyn Gofal, daw'r cyngor yn rhiant corfforaethol â chyfrifoldeb cyfreithiol a moesol dros y plentyn hwnnw.
Close Dewis iaith