Chwilio'r wefan
English

Datganiad o bolisi gamblo

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi cyhoeddi Datganiad o Bolisi Trwyddedu o dan Ddeddf Gamblo 2005.

Mae'r datganiad yn amlinellu sut rydym yn bwriadu hyrwyddo amcanion trwyddedu'r Ddeddf Gamblo yn ogystal â'r hyn rydym yn ei ddisgwyl gan fangreoedd trwyddedig.

I gael rhagor o wybodaeth am y Datganiad neu Ddeddf Gamblo 2005, ffoniwch yr Is-adran Drwyddedu ebostiwch Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk

Newidiadau i'r Polisi

Cymeradwywyd Datganiad o Bolisi Gamblo 2019-2022 diwygiedig yr awdurdod lleol yng nghyfarfod y cyngor ar 20 Rhagfyr 2018 a bydd yn dod i rym ar 31 Ionawr 2019.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM