Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi masnachu ar y stryd

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i fasnachu ar y stryd yn Ninas a Sir Abertawe.

At ddiben y polisi hwn, bydd y sir yn cynnwys dau barth. Parth mewnol sy'n cynnwys Canol y Ddinas fel a nodir ar y cynllun yn Atodiad 1, a pharth allanol sy'n cynnwys holl ardaloedd eraill y sir y tu allan i'r parth mewnol.