Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllunio, cynlluniau a pholisïau

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau.

Polisi Sipsiwn a Theithwyr

Mae ein Polisi Sipsiwn a Theithwyr yn rhoi cyfle cyfartal i deuluoedd gael mynediad i wasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac eraill.

Polisi masnachu ar y stryd

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i fasnachu ar y stryd yn Ninas a Sir Abertawe.

Adeiladau rhestredig mewn perygl

Mae gennym strategaeth ar gyfer mynd i'r afael ag adeiladau rhestredig mewn perygl. Mae hyn yn cynnwys adeiladau cyhoeddus yn ogystal ag adeiladau preifat.

Polisi gorfodi diogelu'r cyhoedd

Nod y Polisi yw nodi ein dull tuag at gamau gorfodi ym mhob un o'r meysydd gwasanaeth a gwmpesir, heb roi baich diangen ar fusnesau lleol, sefydliadau, defnyddwyr a'r cyhoedd.