Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi gorfodi diogelu'r cyhoedd

Nod y Polisi yw nodi ein dull tuag at gamau gorfodi ym mhob un o'r meysydd gwasanaeth a gwmpesir, heb roi baich diangen ar fusnesau lleol, sefydliadau, defnyddwyr a'r cyhoedd.

Mae gan Iechyd Cyhoeddus swyddogaethau rheoleiddio helaeth, yn ymdrin â materion mor amrywiol ag iechyd a lles anifeiliaid, iechyd a diogelwch, llygredd a rheoli plâu, gwasanaethau wardeiniaid cŵn, safonau tai'r sector preifat, niwsans iechyd cyhoeddus, diogelwch bwyd, rheoli clefydau trosglwyddadwy, cerbydau gadawedig, trwyddedu, cofrestru genedigaethau, priodasau a marwolaethau, diogelwch cymunedol, safonau masnach gan gynnwys diogelwch defnyddwyr, safonau bwyd a phorthiant, pwysau a mesurau a masnachu teg.

Mae is-adran Iechyd Cyhoeddus y Gwasanaeth Tai ac Iechyd Cyhoeddus yn darparu'r gwasanaethau canlynol

  • Rheoli Adeiladu
  • Claddedigaethau, Amlosgiadau a Gwasanaethau Cofrestru
  • Bwyd a Diogelwch
  • Iechyd yr Amgylchedd a Thai
  • Trwyddedu
  • Rheoli Llygredd
  • Safonau Masnach