Toglo gwelededd dewislen symudol

Apêl y Pabïau'n cael ei lansio'n Abertawe ar ei chanmlwyddiant

Disgwylir i breswylwyr y ddinas dalu teyrnged i'r rhieni yn y lluoedd arfog sydd wedi gwasanaethu eu gwlad wrth i Apêl y Pabïau ganmlwyddiannol eleni gael ei lansio ym Marchnad Abertawe.

Remembrance poppies

Dewiswyd y lleoliad yng nghanol y ddinas ar gyfer un o ddau ddigwyddiad i goffáu dechrau'r ymgyrch codi arian flynyddol sy'n cefnogi gwasanaethau ar gyfer aelodau presennol y lluoedd arfog ac aelodau'r gorffennol.

Bydd Arglwydd Faer Abertawe, y Cyng. Mary Jones yn bresennol yn y ddau ddigwyddiad ddydd Gwener, ynghyd â Wendy Lewis, Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, a Louise Fleet, Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg, a nifer o gynrychiolwyr o'r Lleng Brydeinig Frenhinol.

Bwriedir cynnal digwyddiad Distawrwydd yn y Sgwâr eleni hefyd yn Sgwâr y Castell ar 11 Tachwedd a gwasanaeth dinesig yn Eglwys y Santes Fair ar 14 Tachwedd. Bydd hyn yn ychwanegol at y digwyddiadau cymunedol niferus a drefnir gan gyn-filwyr, eu teuluoedd a'u cefnogwyr mewn cymunedau ar draws Abertawe.

Meddai'r Cyng. Jones, "Eleni yw canmlwyddiant y Lleng Brydeinig Frenhinol a'i Hapêl y Pabïau Bydd yn flwyddyn arbennig a byddwn yn annog unrhyw un i roi'r hyn y gallant i'r apêl a gwisgo'r pabi gyda balchder."

Meddai'r Cyng. Lewis, "Mae gan gymunedau yn Abertawe dreftadaeth falch o wasanaethu yn y lluoedd arfog. Mae ein cefnogaeth i gyn-aelodau ac aelodau presennol y lluoedd arfog yn hael ac yn barhaus. Ond mae apêl y pabïau'n rhoi cyfle i ni ddweud diolch i'r Lleng Brydeinig Frenhinol a'r holl rai sydd wedi gwasanaethu ac sy'n parhau i wasanaethu."

Bydd pabïau ar werth mewn nifer o leoliadau'r cyngor o gwmpas y ddinas, gan gynnwys llyfrgelloedd, Neuadd y Ddinas a'r Ganolfan Ddinesig.

Meddai Phillip Flower, Cadeirydd  y Lleng Brydeinig Frenhinol, "Mae digwyddiadau cofio bob amser wedi bod yn brofiad personol iawn i gyn-filwyr fel fi, ein ffrindiau, ein teuluoedd a'n cefnogwyr. Bydd yr un peth eleni.

"Mae'r pabi wedi bod yn arwyddlun ac yn bwynt uno ar gyfer ymgyrchodd codi arian y Lleng Brydeinig Frenhinol am gan mlynedd. Mae'n arbennig iawn mewn cynifer o ffyrdd am ei fod yn ein hatgoffa o babïau Fflandrys, lle collodd cynifer o filwyr eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf."

Bydd prif seremoni dydd Gwener ym Marchnad Abertawe am 11.45am lle gosodir blodeugedau coffa wrth y plac coffa ger y brif fynedfa. Cynhelir digwyddiad pellach yn Neuadd y Ddinas Abertawe yn gynharach yn y diwrnod.

 

 

Close Dewis iaith