Toglo gwelededd dewislen symudol

Adrodd am broblem gyda ffyrdd neu balmentydd

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau ar y ffyrdd neu ar balmentydd fel y gallwn eu trwsio.

Adrodd am dwll yn y ffordd ar-lein

Rhowch wybod i ni am dwll yn y ffordd ar-lein a byddwn yn ceisio ei atgyweirio o fewn 48 awr wedi i chi adrodd amdano (os yw'r tywydd yn caniatáu).

Dweud am gylïau wedi'u rhwystro neu ffyrdd neu lwybrau sydd wedi gorlifo

Rhowch wybod am unrhyw broblemau eraill gyda ffyrdd a phalmentydd gan gynnwys gylïau wedi'u rhwystro neu ffyrdd neu lwybrau sydd wedi gorlifo.

Adrodd am gerbyd wedi'i adael

Rhowch wybod i ni am gerbyd wedi'i adael er mwyn i ni allu mynd i'r afael ag ef.

Adrodd am ddiffyg golau

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau gyda goleuadau stryd fel y gallwn eu trwsio.

Adrodd am eira neu iâ ar y ffordd / palmant ar-lein

Gall eira ac iâ fod yn beryglus ar y ffyrdd a'r palmentydd, felly rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau.

Gwneud cais i ail-lenwi bin graean ar-lein

Rhowch wybod i ni os oes angen ail-lenwi'ch bin graeanu.

Adrodd am ddiffyngion yn arwyneb y ffordd ar-lein

Rhowch wybod i ni am ddiffygion yn arwyneb y ffordd neu lwybr troed, gan gynnwys tyllau.

Adrodd am gerrig palmant sydd wedi'u difrodi neu sydd wedi torri ar-lein

Rhowch wybod i ni am unrhyw gerrig palmant sydd wedi difrodi neu dorri fel y gallwn drefnu i'w trwsio neu eu hailosod.

Adrodd am broblemau eraill gyda ffyrdd a phalmentydd

Rhowch wybod am unrhyw broblemau eraill gyda ffyrdd a phalmentydd gan gynnwys meinciau a rheiliau wedi'u difrodi, graffiti, goleuadau traffig, canghennau sy'n hongian drosodd a chwyn.

Adrodd am broblem gydag arwyddion terfyn cyflymder 20 mya

Rhowch wybod i ni os oes problem gydag unrhyw arwyddion terfyn amser yn Abertawe, yn benodol mewn perthynas â'r terfyn cyflymder 20mya.
Close Dewis iaith