Chwilio'r wefan
English
Road works

Adrodd am dwll yn y ffordd ar-lein

Rhowch wybod i ni am dwll yn y ffordd ar-lein a byddwn yn ceisio ei atgyweirio o fewn 48 awr wedi i chi adrodd amdano (os yw'r tywydd yn caniatáu).

Wedi i ni dderbyn adroddiad am dwll yn y ffordd neu ddifrod arall, caiff ei ychwanegu at ein cynllun archwilio. Bydd amserau ymateb yn amrywio gan ddibynnu ar faint, dyfnder a lleoliad y difrod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM