Toglo gwelededd dewislen symudol

Tyllau yn y ffordd

Rhowch wybod i ni am dwll yn y ffordd a byddwn yn ceisio ei atgyweirio o fewn 48 awr (os yw'r tywydd yn caniatau).

Mae'r addewid i atgyweirio'r holl dyllau yn y ffordd yr adroddir amdanynt o fewn 48 awr, yn cael ei atal. Byddwn yn parhau i gofnodi pob adroddiad gyda'r bwriad o'u hatgyweirio yn nes ymlaen ac yn parhau ag atgyweiriadau lle mae tyllau yn y ffordd yn beryglus. Rhowch wybod am faterion priffyrdd sydd angen sylw ar unwaith ac sy'n ddifrifol.

Rydych wedi rhoi gwybod i ni bod tyllau yn y ffordd yn flaenoriaeth fawr i chi, felly bydd ein timau trwisio tyllau yn ceisio ei atgyweirio o fewn 48 awr wedi i chi roi gwybod amdano drwy ein ffurflen adrodd am dwll yn y ffordd ar-lein.

Adrodd am dwll yn y ffordd ar-lein

Rhowch wybod i ni am dwll yn y ffordd ar-lein a byddwn yn ceisio ei atgyweirio o fewn 48 awr wedi i chi adrodd amdano (os yw'r tywydd yn caniatáu).

Cwestiynau cyffredin ynghlyn a thyllau yn y ffordd

Cwestiynau cyffredin ynglyn a thyllau yn y ffordd a'r tim trwsio tyllau yn y ffordd.

Tyllau yn y ffordd a atgyweiriwyd

Eisiau gwybod faint o dyllau yn y ffordd a gafodd eu trwsio yn Abertawe o fewn 48 awr?