Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Rhoi gwybod am broblem llygredd

Gallwch roi gwybod i ni am broblemau llygredd sŵn, dŵr, tir neu aer.

Dywedwch wrthym pa mor aml mae'r broblem yn codi ac am ba mor hir. Mae hefyd angen i ni wybod o ble mae'r broblem yn dod. Nid ymchwilir i gwynion di-enw fel arfer.

Ansawdd dŵr pwll nofio

Dywedwch wrthym ym mha bwll roedd y broblem, y dyddiad a'r amser ac unrhyw symptomau. Ar gyfer ceisiadau nad ydynt yn rhai brys, bydd swyddog yn cysylltu â chi o fewn 5 niwrnod gwaith.  Os oes posibilrwydd bod dŵr pwll wedi'i halogi yna bydd swyddog yn cysylltu â chi o fewn 24 awr.  Byddwn wedyn yn cymryd samplau dŵr o'r pwll ac yn ymchwilio i reolaeth y pwll. Byddwn yn cysylltu â chi unwaith eto pan fydd y canlyniadau ar gael.

Coelcerthi

Does dim cyfreithiau penodol yn erbyn coelcerthi. Er mwyn iddynt fod yn niwsans cyfreithiol, byddai rhaid bod problem reolaidd a byddai rhaid iddynt fod yn effeithio ar eich iechyd, eich cysur neu fwynhad yn eich eiddo. Mae anodd cymryd camau yn erbyn niwsans os ydych yn cael eich poenydio gan goelcerthi fwy nag un eiddo.

Pob cwyn arall

Bydd swyddog yn cysylltu â chi am fwy o wybodaeth lle bo'r angen, o fewn 5 niwrnod gwaith.

Os yw'n well gennych roi gwybod am broblem dros y ffôn, gallwch ffonio Canolfan Alwadau'r Amgylchedd ar 01792 635600 neu e-bostiwch pollution@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM