Toglo gwelededd dewislen symudol

Grŵp Rhwydwaith Anabledd (GRA)

Rydym am i bobl fod yn iach, yn ddiogel yn eu cartrefi a'r tu allan iddynt, i fwynhau bywyd, i fynegi eu barn ac i wneud cyfraniad cadarnhaol at wella Abertawe.

Ymunwch â ni i fod yn aelod o'r Rhwydwaith Anabledd!

Rydym yn defnyddio system e-bostio Mailchimp.

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost Rhwydwaith Anabledd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon.  Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall.  Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd.  Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.


Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, neu os hoffech gysylltu â ni dros e-bost, dros y ffôn neu'n bersonol, cysylltwch â: 

Close Dewis iaith