Toglo gwelededd dewislen symudol

Siopwch yn Lleol, Siopwch yn Abertawe

Rydym yn annog preswylwyr lleol i siopa'n lleol a chefnogi'u busnesau annibynnol lleol.

Helpwch i gefnogi'ch busnesau a'ch cymuned leol #siopwchynlleolsiopwchynabertawe

Mae siopa'n lleol yn helpu i gefnogi'r economi leol, yn creu swyddi ac yn rhoi hwb i gymunedau lleol. 

Er enghraifft, petai bawb yn Abertawe'n gwario £5 ychwanegol bob wythnos yn eu stryd fawr leol, byddai hynny'n cynhyrchu £53 miliwn* dros gyfnod o flwyddyn ar gyfer economi Abertawe.

Nawr bod pobl yn gweithio gartref, dyma'r amser perffaith i ailddarganfod yr hyn sydd ar eich stryd fawr leol.

I ddangos eich cefnogaeth ar gyfer ymgyrch Siopa'n Lleol yn Abertawe, rhannwch fideo o'ch hunan ar y cyfryngau cymdeithasol gyda neges fer yn dweud pwy ydych chi a pham rydych chi'n siopa'n lleol yn Abertawe - a chofiwch gynnwys y stwnshnod #siopwchynlleolsiopwchynabertawe.

Caiff busnesau eu hannog hefyd i bostio fideo o'ch busnes ar gyfryngau cymdeithasol gyda neges fer am eich busnes a'r nwyddau/gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig, ac unrhyw gynigion arbennig - a chofiwch gynnwys y stwnshnod #siopwchynlleolsiopwchynabertawe

totallylocally.org (Yn agor ffenestr newydd)

Siopwch yn Lleol, Siopwch yng Nghlydach

Mae gan Glydach amrywiaeth o siopau, lleoedd i fwyta a chyfleusterau cymunedol.

Siopwch yn Lleol, Siopwch yng Ngorseinon

Mae gan Gorseinon amrywiaeth o fusnesau lleol.

Siopwch yn Lleol, Siopwch yn Nhre-gŵyr

Mae gan Dre-gŵyr amrywiaeth o fusnesau i ddewis ohonynt.

Siopwch yn Lleol, Siopwch yng Nghilâ

Mae gan Gilâ amrywiaeth o fusnesau i ddewis ohonynt.

Siopwch yn Lleol, Siopwch yn Nhreforys

Mae gan Dreforys ystod o siopau, o siopau gemwaith, siopau atgyweirio esgidiau, gwerthwyr blodau a siopau anrhegion i siopau trin gwallt os ydych am faldodi'ch hun yn dilyn diwrnod o siopa.

Siopwch yn Lleol, Siopwch yn y Mwmbwls

Yn y Mwmbwls gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o siopau a busnesau annibynnol.

Siopwch yn Lleol, Siopwch ym Mhontarddulais

Mae gan Bontarddulais amrywiaeth o siopau, lleoedd i fwyta a chyfleusterau cymunedol.

Siopwch yn Lleol, Siopwch yn Sgeti

Mae gan Sgeti amrywiaeth o fusnesau i ddewis ohonynt.

Siopwch yn Lleol, Siopwch yn Uplands

Mae gan Uplands amrywiaeth o gaffis, bariau a siopau.

Newid manylion busnes siopwch yn lleol

Cwblhewch y ffurflen hon os oes unrhyw fanylion busnes ar y dudalen Siopwch yn Lleol yn anghywir.
Close Dewis iaith