Toglo gwelededd dewislen symudol

Siopwch yn Lleol, Siopwch yn Uplands

Mae gan Uplands amrywiaeth o gaffis, bariau a siopau.

Yn amrywio o wasanaethau hanfodol fel siop trin gwallt, fferyllydd i ddelweddu ffotograffig arbenigol a sawl lle unigryw i fwyta ac yfed. Mae gan Uplands lawer i'w gynnig ac fe'i dewiswyd yn flaenorol fel un o'r lleoedd mwyaf ffasiynol yn y DU ac wrth gwrs dyma fan geni'r bardd Dylan Thomas.

Ar ddydd Sadwrn olaf bob mis, cynhelir marchnad stryd yn Uplands lle gwerthir bwyd a chynnyrch lleol, rhoddion hynod a llawer mwy.

Mae nifer o barciau gerllaw i chi eu mwynhau ar ôl eich taith siopa, ynghyd ag ardal siopa a bwyta arall ar Brynymor Road. Ar hyd yr heol hon ceir siopau arbenigol fel Swansea Sugarcraft a Lolly Bird Vintage a gallwch gael tamaid yn Hoogah.

Siopa a bwyta'n lleol yw un o'r pethau y gall pobl ei wneud i gefnogi eu heconomi leol a sicrhau bod yr ardal yn elwa o swyddi ac arian. Er enghraifft, petai pawb yn Uplands yn gwario £5 yn ychwanegol bob wythnos yn eu busnesau annibynnol lleol, byddai hyn yn creu dros £3.3 miliwn* y flwyddyn ar gyfer economi Uplands.

Rhestr o fusnesau yn Uplands (Excel doc) [20KB]
Uplands - cynllun (PDF) [2MB]

Gwybodaeth am fusnesau: Mae'r wybodaeth sydd yn y dogfennau uchod yn seiliedig ar arolwg a gynhaliwyd yn haf 2021 (gan gynnwys newidiadau dilynol rydym wedi'ch hysbysu yn eu cylch). Os yw'r wybodaeth sy'n ymwneud â busnes neu sefydliad bellach wedi dyddio, rhowch wybod i ni.

 

totallylocally.org (Yn agor ffenestr newydd)

Close Dewis iaith