Toglo gwelededd dewislen symudol

Strategaethau tlodi ac atal tlodi

Strategaeth Mynd i'r Afael â Thlodi

Mae'r strategaeth yn rhan o ymrwymiadau polisi'r cyngor a'i nod yw amlinellu ein hymagwedd arfaethedig at leihau a lliniaru effeithiau tlodi.

Strategaeth Atal ar gyfer Abertawe

Nod Strategaeth Atal gyntaf Cyngor Abertawe yw cyflwyno gwasanaethau cynaliadwy sy'n diwallu anghenion pobl ac yn cyflawni canlyniadau gwell.