Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddog Cwynion (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Cyflwyno sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn anelu i ddarparu gwasanaethau o safon i bobl sy'n byw yn Ninas a Sir Abertawe. Gall fod, fodd bynnag, adegau pan fydd pethau'n mynd o chwith ac efallai y bydd defnyddiwr gwasanaeth, neu rywun sy'n ddigon pryderus am eu lles, eisiau cwyno.

Trwy ddweud wrthym am y pethau yr ydych yn anhapus yn eu cylch neu beth aeth yn dda, rydych yn ein helpu ni i wella'r ffordd rydym yn darparu'n gwasanaethau.

Enw
Sandra Beveridge
Rhif ffôn
01792 637345
Close Dewis iaith