Toglo gwelededd dewislen symudol

Tai lloches

Bydd tai lloches yn darparu eiddo hunangynhwysol i chi i'ch galluogi i barhau i fyw'n annibynnol, ond gyda warden dynodedig y gallwch gysylltu ag ef drwy system intercom heb adael yr eiddo.

Mae gennym dros 980 o unedau llety lloches ar hyn o bryd sydd wedi'u rhannu rhwng 31 o gyfadeiladau ar draws ardal Abertawe, gyda phob un ohonynt yn darparu:

  • gwasanaeth warden
  • cyfleusterau cymunedol
  • parcio i breswylwyr yn unig
  • digwyddiadau cymdeithasol a grŵp
  • rhent wythnosol gan gynnwys tâl gwasanaeth
  • tenantiaeth ddiogel
  • gwasanaeth atgyweirio brys 24 awr
  • dulliau amrywiol o dalu'r rhent
  • archwiliad diogelwch nwy cyn cychwyn tenantiaeth a blynyddol
  • nid oes angen blaendal

Sut i wneud cais am dŷ lloches

I wneud cais am dŷ lloches, rhaid i chi fod dros 60 oed neu, os ydych chi'n iau, gellir eich ystyried os oes amgylchiadau arbennig.

Os ydych yn denant y cyngor, cysylltwch â'ch swyddfa dai ardalleol.

Os nad ydych yn denant y cyngor cysylltwch ag Opsiynau Tai.

Cyfadeiladau Tai Lloches

Gwybodaeth am ein cyfadeiladau tai lloches, eu lleoliadau a'u cyfleusterau.

Cwestiynau cyffredin - tai lloches

Cwestiynau cyffredin am dai lloches.
Close Dewis iaith