Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am dai a thenantiaethau'r cyngor

Mae tai awdurdod lleol neu dai cyngor yn llety tymor hir, cost isel. Bydd rhaid i chi gyflwyno cais i ymuno â'n cofrestr anghenion tai.

Tai Cyngor

Rhagor o wybodaeth am dai cyngor a gwneud cais ar-lein.

Cytundeb tenantiaeth tai'r cyngor

Pan fyddwch yn dechrau rhentu eich eiddo gyda ni byddwn yn gofyn i chi arwyddo cytundeb tenantiaeth.

Tai cyngor wedi'u dodrefnu

Gallwn ddarparu'r dodrefn hanfodol sydd eu hangen arnoch i helpu i wneud eich tŷ'n gartref.

Yswiriant cartref i denantiaid y cyngor

Gwybodaeth am yswiriant adeiladau a chynnwys ar gyfer tenantiaid y cyngor.

Gwybodaeth Rhent i Denantiaid y Cyngor

Gwybodaeth am dalu rhent i denantiaid y cyngor.

Yr Uned Cefnogi Tenantiaid

Mae'r Uned Cefnogi Tenantiaid yn darparu cefnogaeth a chyngor sy'n ymwneud â thai i berchnogion tai, tenantiaid cymdeithasau tai, tenantiaid cyngor a'r rheini sy'n rhentu o'r sector preifat.

Twyll tenantiaeth tai'r cyngor

Rydym yn ystyried bod twyll tenantiaeth yn fater difrifol iawn ac mae gennym nifer o wiriadau mewnol ar waith i atal a datgelu twyll o'r fath.

Gadael tai cyngor

Os ydych chi'n ystyried dod a'ch tenantiaeth i ben, mae un neu ddau o bethau y mae angen i chi eu gwneud cyn gadael.

Tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Gwybodaeth ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor sy'n byw mewn tai, fflatiau a llety lloches.