Toglo gwelededd dewislen symudol

Contract meddiannaeth tai cyngor

Pan fyddwch yn cael cynnig tŷ, byddwch yn gallu gweld yr eiddo'n gyntaf. Os ydych yn derbyn yr eiddo, bydd angen i chi lofnodi contract meddiannaeth gyda ni.

Mae eich contract yn nodi eich hawliau a'ch cyfrifoldebau fel tenant a'n rhai ni fel eich landlord.

Byddwch yn cael copi o'r contract pan fyddwch yn llofnodi am eiddo gyda ni.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'ch swyddfa dai ardal.

Close Dewis iaith